CCNA,CCNP,CCIE videos http://dancisco.com Dân Cisco Thu, 23 Mar 2017 13:51:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 Những cập nhập trong chương trình CCIE Routing&Switching (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/nhung-cap-nhap-trong-chuong-trinh-ccie-routingswitching-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Thu, 23 Mar 2017 13:51:48 +0000 http://dancisco.com/?p=4431 Những cập nhập trong chương trình CCIE Routing&Switching (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro
]]>
Redistribution (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/redistribution-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Wed, 15 Mar 2017 09:12:10 +0000 http://dancisco.com/?p=4428 Redistribution (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro

]]>
Cấu hình tính năng Time of day call routing trên tổng đài CUCM (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/cau-hinh-tinh-nang-time-of-day-call-routing-tren-tong-dai-cucm-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Wed, 15 Mar 2017 09:11:05 +0000 http://dancisco.com/?p=4426 Cấu hình tính năng Time of day call routing trên tổng đài CUCM (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro

]]>
Configure 3CX SIP Phone on CME (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/configure-3cx-sip-phone-on-cme-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Mon, 27 Feb 2017 08:04:30 +0000 http://dancisco.com/?p=4423 Configure 3CX SIP Phone on CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro
]]>
Hướng dẫn cấu hình NAT – PAT trên ASA (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/huong-dan-cau-hinh-nat-pat-tren-asa-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Mon, 27 Feb 2017 08:03:27 +0000 http://dancisco.com/?p=4421 Hướng dẫn cấu hình NAT – PAT trên ASA (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro
]]>
Chia sẻ kinh nghiệm học và thi CCNA cùng Thầy Lê Đức Phương (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/chia-se-kinh-nghiem-hoc-va-thi-ccna-cung-thay-le-duc-phuong-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Tue, 21 Feb 2017 02:48:19 +0000 http://dancisco.com/?p=4419 Chia sẻ kinh nghiệm học và thi CCNA cùng Thầy Lê Đức Phương (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro

]]>
Hướng dẫn cấu hình ASA cơ bản (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/huong-dan-cau-hinh-asa-co-ban-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Tue, 21 Feb 2017 02:47:24 +0000 http://dancisco.com/?p=4417 Hướng dẫn cấu hình ASA cơ bản (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro

]]>
QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/qos-deployment-for-voip-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Tue, 21 Feb 2017 02:45:15 +0000 http://dancisco.com/?p=4415 QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro

]]>
Quy chế và cách thức thi Final Lab tại VnPro năm 2017 (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/quy-che-va-cach-thuc-thi-final-lab-tai-vnpro-nam-2017-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Tue, 21 Feb 2017 02:43:08 +0000 http://dancisco.com/?p=4413 Quy chế và cách thức thi Final Lab tại VnPro năm 2017 (Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro

]]>
Routing Overview (Trung Tâm Tin Học VnPro) http://dancisco.com/routing-overview-trung-tam-tin-hoc-vnpro/ Tue, 21 Feb 2017 02:39:22 +0000 http://dancisco.com/?p=4411 Routing Overview(Trung Tâm Tin Học VnPro)

———————————————————————————–

Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org
Trung Tâm Tin Học VnPro
Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn
Fanpage: www.facebook.com/VnPro
Youtube Channel: www.youtube.com/c/trungtamtinhocVnPro

]]>